Složení cechovní rady

Od 18. 8. 2016 pracuje rada v následujícím složení:

  • Radek Michel - předseda ()
  • Petr Měrka - místopředseda ()
  • Petr Novotný ()
  • Jiří Vala ()
  • Martin Březa ()
  • Roman Holoubek () - členem rady od 16.9.2017

Soutěže

Partnerské spolky

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


PETICE!

Sběr podpisů ukončen.

Děkujeme za pomoc.

 

Za petiční výbor

Radek Michel

Partneři Cechu