Složení cechovní rady

Od 18. 8. 2016 pracuje rada v následujícím složení:

  • Radek Michel - předseda ()
  • Petr Měrka - místopředseda ()
  • Petr Novotný ()
  • Jiří Vala ()
  • Martin Březa ()
  • Roman Holoubek () - členem rady od 16.9.2017
  • Antone Kom () - členem rady od 15. 9. 2018

Soutěže

Partnerské spolky

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz