Úvod

Naše Pravidla nastavují zásady pro zpracování osobních dat členů Cechu po dobu jejich členství v Cechu a zároveň jsou součástí stanov.

Pro vás, členy Cechu, se nemění nic a pouze Cech přijímá opatření v podobě tohoto dokumentu v souvislosti s novou právní úpravou EU, která nahradí dosavadní směrnici 95/46/ES a a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

V případě, že nesouhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních dat, můžete ukončit členství v Cechu řádným způsobem.  

 

Sběr dat

Vaše osobní data sbíráme a zpracováváme pouze v případě, že požádáte o vstup do Cechu a pouze po dobu vašeho členství.

 

Jaká data sbíráme

Jedná se pouze o data, která dobrovolně uvedete do přihlášky: titul, jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a popřípadě mobilní telefon. Datum narození je v přihlášce vyžadováno, protože podmínkou členství je plnoletost, ale není evidováno. Dále evidujeme u každého člena unikátní identifikační členské číslo. Jiná osobní data nesbíráme.

 

Důvod sběru osobních dat a jakým způsobem jsou využívána:

  • Evidence členů Cechu a úhrady členských poplatků
  • Zpracování žádostí o udělení Cechovních hodností
  • Zasílání informačních e-mailů (organizační informace či nabídky na školení a semináře)

 

Evidence osobních dat

Evidence je uložena na šifrovaném cloudovém úložišti.

 

Poskytování osobních dat

Vaše osobní data, která sbíráme a evidujeme, jsou neveřejná a nikomu je neposkytujeme ani neposíláme – v souladu se stanovami si každý člen může vyžádat výpis z evidence, která je o něm vedena. Jedinou výjimku tvoří povinnosti vyplývající z platných zákonů České republiky.

Aby mohly být čerpány výhody nabízené partnery Cechu jeho členům, poskytuje Cech partnerům seznam jmen a platných unikátních členských čísel bez jakýchkoli dalších osobních údajů.

 


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky