V diskuzích se členy i nečleny Cechu jsem zaznamenal několik otázek či výhrad, které se opakují a proto bych je rád zde zmínil. Potěšilo by mě, kdyby vás má vysvětlení a úvahy dovedly k zamyšlení nad tím, jestli je pro vás členství v Cechu opravdu zbytečné, nebo vás nějak omezuje. Nebo jestli naopak nebude vaše členství přínosem pro domovarnickou komunitu a pro prosazení cílů Cechu, které mohou korespondovat s vašimi aktivitami. Čím větší Cech bude, tím větší je pravděpodobnost, že dokážeme něco změnit.

Radek Michel
Článek vyšel v časopise Pivař 2 (srpen 2017)

 

SNAHY O ORGANIZACI BYLY A NEUSPĚLY

To je pravda, ale my jsme, myslím, životaschopnost tohoto projektu už dokázali. Za necelý rok má Cech přes 240 členů (což je, pokud jsem správně pochopil informace na webu minipivo.cz, více řádných členů než má Českomoravský svaz minipivovarů). Cech pořádá domovarnické akce, umožňuje členům i nečlenům sebevzdělávání. Třem soutěžím dal v roce 2017 ceny pro oceněné. Ač máme v Cechu jen symbolický členský poplatek, tak má Cech přesto výrazně plusový stav účtu. A to i přesto, že cechovní Radové objeli několik soutěží a také prezentaci Pivařky na Světě knihy, aby podpořili činnost Cechu a povědomí o něm. Žádná z těchto účastí se neprojevila ve výdajích Cechu. A to se na Světě knihy vytočili dva sudy piva zdarma, které dva domovarníci (jeden člen a jeden tehdy teprve budoucí člen) zdarma darovali.

 

Aktualizace jaro 2018

Uvádět počet členů je stejné jako hlásit přesný čas - pokud ohlasíme 12 hodin 33 minut a 15 sekund, tak už v okamžiku vyslovení je údaj nepřesný. Každý týden Rada schvaluje nové přihlášené a tak každý uvedený údaj platí maximálně 7 dnů. Na konci března měl Cech už přes 350 členů.

Stále platí to co bylo uvedeno výše, že aktivity členů Rady se neprojevily v hospodaření Cechu - viz Zpráva o hospodaření v roce 2017. 

 

BOJÍM SE, ŽE SE NA MĚ ZAMĚŘÍ DOZORUJÍCÍ ORGÁNY

Cech se chová v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Evidence členů Cechu je neveřejným dokumentem a nikdo, kromě zodpovědných osob (předseda a člen rady zodpovědný za udílení hodností), k ní nemá přístup. Cech nezveřejňuje žádné informace o členech. Cech nepředává žádné osobní údaje třetím osobám. Abyste mohli čerpat výhody, tak máte přiděleno unikátní členské číslo – to je jediná informace, kterou partneři dostanou, jestli jim poskytnete další informace je jen na vás a na jejich podmínkách čerpání výhod, které čerpat můžete a nemusíte. Zároveň není podmínkou členství jakákoli forma veřejné prezentace členství. To je pouze na každém členu, jestli bude nebo nebude prezentovat své členství nebo udělené hodnosti.

 

ZE ČLENSTVÍ NEMÁM ŽÁDNÝ PROFIT

Už teď můžete nakoupit suroviny výhodněji, nebo jít za zábavou se slevou. Semináře, které pro nás rezervuje VÚPS, jsou se slevou díky tomu, že jsme organizování a naplníme kapacity. Slevu nám také často poskytuje beeracademy na své kurzy a například u rekvalifikačního kurzu to byla téměř 8000 korunová sleva, i když je členský poplatek pouhých 50 Kč. Věříme, že počet výhod bude časem narůstat. Zatím máme jen pár partnerů, kteří nám v podstatě všichni nabídli spolupráci sami!!! Každý z vás může oslovit svého oblíbeného dodavatele, jestli nechce poskytnout členům Cechu nějakou výhodu, a pokud by měl zájem, tak nás s ním spojit.

 

NELÍBÍ SE MI STANOVY

Původní laické stanovy nám upravil odborník na problematiku spolků resp. neziskových organizací. Cech je stále novým spolkem, jehož struktura a organizace musí vyzrát a určitě se ještě mnohokrát změní – podle potřeb, požadavků a možností členů i orgánů Cechu. Vzhledem k celorepublikové působnosti Cechu jsme zatím největší zodpovědnost za chod Cechu svěřili Cechovní radě. V této fázi jsme, protože jsme roztroušeni po celé ČR, neuvažovali jako o reálné možnosti podmínit fungování Cechu valnou hromadou, o které si myslíme, že bude mít problem se schopností usnášení. Tato situace a podoba stanov není neměnná. Na setkání členů Cechu v Kostelci nad Černými lesy chceme tuto problematiku probrat. Pokud bude významná snaha o změnu stanov, tak stanovy rádi upravíme.

 

Aktualizace jaro 2018

Pro některé diskutéry zřejmě stále zajímavé téma - většina ostatních vidí, že Cech spolehlivě funguje a že za ním jsou konkrétní výsledky. Vidí to, že Radové i předseda se členy komunikují a že z této komunikace vznikají i nějaké konkrétní kroky (nejviditelnějším důsledkem takové komunikace se členy je vznik Ligy českého ležáku).

Na Černokosteleckém žejdlíku v září 2017 proběhla diskuze na téma změny stanov a přítomní členové Cechu souhlasili s tím, že si změnu stanov nepřejí. Cechovní rada aktuálně schválila aktualizaci stanov, která výrazně změní pozici zakladatelů spolku (na návrh zakladatelů) a stanovuje funkci místopředsedy.

 

NELÍBÍ SE MI HODNOSTI

Hodnosti nejsou podmínkou členství. Člen se nemusí o hodnost ucházet, člen bez hodnosti má stejná práva a povinnosti jako ten s hodností, resp. od člena s hodností Mistr a výše se naopak očekává větší angažovanost na chod Cechu, publikační činnost apod. Hodnosti jsou jistou alternativou domovarnických soutěží. Liší se v tom, že cechovní hodnost není jednorázovou akcí! Hodnost by měla odpovídat dlouhodobé konzistenci kvality vyrobených piv. Proto je také v pravidlech dána Cechovní radě možnost požádat člena s hodností jednou za rok o další aktuální vzorky.

 

JSEM ZE SLOVENSKA

Cech vznikl primárně pro české hombrewery, ale protože někteří slovenští domovarníci projevili zájem o členství, tak jsme se snažili zjistit, co na to říká právo. Ukázalo se, že není problém, aby byli členy českého Cechu slovenští občané. Pokud se sejde dostatečné množství slovenských členů, tak je možnost vytvořit slovenskou Cechovní skupinu, která může fungovat víceméně samostatně s naší podporou a radou. Tato skupina se může více zaměřit na hledání možností výhod oslovením slovenských partnerů. Může vyhledávat kurzy a školení na Slovensku, může organizovat setkání slovenských členů, atd., atd. Jedním ze stávajících partnerů je také slovenský e-shop, který členům poskytuje slevu.

 

Aktualizace jaro 2018

Za zmínku jistě stojí, že ve spolupráci se slovenským členem Cechu, byl založen bankovní účet ve slovenské bance. Takže slovenští členové mohou platit členské příspěvky bez toho, aby platili poplatky za mezistátní bankovní operaci. Tedy je pro Slováky zase o něco jednodušší do Cechu vstoupit.

 

NEVAŘÍM, VAŘÍM MÁLO. UVAŽUJI O ZALOŽENÍ MINIPIVOVARU. UŽ VAŘÍM V KATEGORII MINIPIVOVAR.

Důležité pro členství je hlavně to, že je vám blízká myšlenka vaření piva doma, že o něm uvažujete, nebo jste s ním začínali a pak se posunuli dál. Důležité je, že jsou vám blízké cíle a záměry Cechu, které jsou zveřejněny na cechovním webu. Při schvalování členství nehodnotíme, jestli opravdu vaříte pivo, v jakém objemu ho vaříte apod.

 

UŽ JSTE NĚCO UDĚLALI S TÍM LIMITEM?

Nemyslíme si, že jsme schopni s limitem něco okamžitě udělat. Myslíme si, že toto je nejnáročnější a nejdlouhodobější úkol, který před sebou máme. A široká členská základna může být jedním z pádných argumentů, který nám může pomoci. V září na cechovní akci Černokostelecký žejdlík oficiálně podepíšeme prohlášení pod peticí za změnu zákona a zároveň zahájíme sběr podpisů. Každý z vás se může připojit a pomoci se sběrem podpisů.

 

Aktualizace jaro 2018

Od září 2017 sbíráme podpisy pod petici za změnu limitu. Chceme ji předložit v červnu 2018.

Aktualizace podzim 2018. 
Na začátku listopadu jsme petici a petiční archy předali zástupcům Petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zároveň jsme ve Sněmovně uspořádali přibližně 5 hodinový seminář o domovarnictví, o legislativě atd.

 

MOHU SE ZÚČASTNIT AKCÍ ORGANIZOVANÝCH CECHEM, I KDYŽ NEJSEM ČLENEM CECHU?

Pokud není u akce jednoznačně uvedeno, že je určena pouze pro členy Cechu, tak se jí mohou zúčastnit i nečlenové. Pokud je ovšem omezená kapacita a dojde k vyšší poptávce, tak mohou být upřednostněni členové Cechu – tato možnost by byla součástí informací o akci.

 


Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky