Čestné členství v Cechu domácích pivovarníků

Čestné členství v Cechu domácích pivovarníků

Účelem Cechu je vzájemné předávání a vyměňování znalostí a zkušeností domácích pivovarníků, zvyšování úrovně kvality doma vařených piv, podpora akcí zaměřených na domácí pivovarnictví, vzdělávání zájemců o vaření piva v domácích podmínkách a světová činnost směřující k udržení a rozvoji domovarnické tradice a pivní kultury.

 

Upozornění

Cechovní rada může výjimečně udělit čestné členství členům Cechu i jiným osobám, které dlouhodobě přispívají nebo přispěly k rozvoji oboru domácí pivovarnictví nebo k rozvoji Cechu.

Žádný čestný člen nemá povinnost placení členských příspěvků.

Délka: Doživotní
Členský poplatek: Zdarma

Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky