Dovolujeme si Vás informovat, že se partnerem Cechu stal experimentální pivovar Univerzity Palackého EUREKA pod vedením RNDr. Lukáše Kučery, Ph.D. z Katedry analytické chemie, který členům Cechu ale i jeho ostatním partnerům nabízí konzultace v oblasti chemických analýz, jejich případné komerční provedení ale také zprostředkování kontaktu s odbornými pracovníky z ostatních kateder.

V duchu společných cílů Cechu a projektu EUREKA, kterým je vzdělávání, se můžete těšit na odborné přednášky a vzájemné projekty, o kterých Vás budeme průběžně informovat.


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky