Cílem Ligy je popularizace pivního stylu, který vznikl na českém území - českého ležáku (dle BJCP kategorie 3B*). 

*V soutěžích, kde ve stejné kategorii soutěží ležák dle 3A i 3B,
je možno ležák dle BJCP 3A uznat do hodnocení ligy.

 

Výroba ležáku se ukazuje jako komplikovanější a na soutěžích ležák získává tradičně méně bodů než piva v jiných kategoriích. Ligy se účastní soutěže Moravian Homebrewers Meeting (započítávají se výsledky z listopadu 2017), Kostelecké chmelovárek, Prague Homebrewing Competition, Litomyšlský korbel, Degustační soutěž domácích výrobců piva Žďár nad Sázavou a Černokostelecký žejdlík.

Všichni účastníci výše zmíněných soutěží, kteří se zúčastní minimálně 3 ze 6 zapojených soutěží v daném ročníku, se automaticky stávají účastníky soutěže Liga českého ležáku (soutěž je tedy přístupná všem bez ohledu na členství v Cechu). Bodové hodnocení bude součtem tří nejlepších výsledků z absolvovaných soutěží (při účasti ve více soutěžích se horší výsledky škrtají). Pokud bude mít soutěžící v jedné soutěži více vzorků ležáku, započítávají se mu body za ležák s nejlepším umístěním. U vícekolových soutěží (Moravian Homebrewers Meeting a Prague Homebrewing Competition) je rozhodující počet bodů uvedený na degustačních listech z prvního kola.

Vítězem Ligy bude autor ležáků, který získá nejvíce bodů v přepočtené škále 0-100. 

body do ligy ze soutěže = získané body v soutěži / maximální počet bodů soutěže * 100

Vítězem ligy musí být určen jeden soutěžící. V případě bodové shody na prvním místě rozhodne čtvrtá účast v soutěži, pokud existuje u soutěžících se stejným počtem bodů. Neexistuje-li, tak se bere v úvahu, jestli bylo bodů dosaženo pomocí stabilnějších bodových zisků (nejmenší rozdíl mezi největším a nejmenším skóre). Pokud nelze určit vítěze ani podle tohoto pravidla, tak se rozhoduje podle bodového zisku v posledním kole Ligy - na Černokosteleckém žejdlíku. 

 


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky