Ligy 2023 se účastní soutěže Moravian Homebrewers MeetingKrušnohorský krýglKostelecké chmelovárekLitomyšlský korbelPlzeňský MazákGood Water Beer Cup, PivoBel a Černokostelecký žejdlík.

K účasti v Lize je potřeba vyplnit přihlášku a zúčastnit se minimálně 3 z 8 zapojených soutěží v daném ročníku. Soutěž je přístupná všem bez ohledu na členství či nečlenství v Cechu. Přihlášku je potřeba vyplnit před konáním první soutěže (z výše uvedených), které se účastníte a která má být započítána do Ligy. Liga je vícekolová soutěž a její výsledky jsou průběžně zveřejňovány. Proto v souladu s GDPR potřebuje organizátor Ligy (Cech domácích pivovarníků) váš souhlas se zveřejněním jména, příjmení a bodového zisku. Pokud z jakýchkoli důvodů přihlášený účastník nesplní minimální počet tří účastí (nemoc, nepodařená várka apod.), tak bude z výsledků Ligy při závěrečném vyhodnocení vyškrtnut, protože nesplnil potřebný počet soutěží. Pokud však včas neudělí souhlas se zveřejněním výsledků, tak soutěž zpětně započítána do výsledků Ligy nebude.

 

Celkové pořadí bude určeno na jednotlivá místa podle následujících kritérií (pokud v prvním výsledku dojde k bodové shodě, tak následuje další kritérium, aby bylo dosaženo pořadí bez děleného umístění).

  • Součet tří nejlepších výsledků z absolvovaných soutěží (při účasti ve více soutěžích se horší výsledky škrtají).
    • Pokud bude mít soutěžící v jedné soutěži více vzorků ležáku, započítávají se mu body za ležák, který předem nahlásí na mail Cechu info@cech-pivo.cz jako soutěžní vzorek pro Ligu. Pokud tak neučiní, z dané soutěže se mu nebudou započítávat žádné body.
    • U vícekolových soutěží (Moravian Homebrewers Meeting) je rozhodující počet bodů uvedený na degustačních listech z prvního kola.
    • Výsledky v rámci sjednocení bodů se u soutěží s hodnocením do 50 bodů násobí dvěma.
  • Při bodové shodě v prvním kritériu se do součtu nejlepších výsledků započítává čtvrtý nejlepší výsledek. Pokud soutěžící měl čtvrtou účast, tak se mu započítává patřičný bodový zisk. Tomu, který nemá čtvrtou účast, se započítává 0 bodů.
  • Pokud nerozhodne druhé kritérium, tak je zohledněna stabilita bodových zisků. Tzn. nejmenší rozdíl mezi největším a nejmenším skóre.
  • Posledním kritériem, v případě stále trvající shody bodů, je bodové ohodnocení na soutěži organizované pořadatelem Ligy - na Černokosteleckém žejdlíku.

 

 

 


Pokud by vám vnořený  formulář nevyhovoval, je možno jej vyplnit ZDE.Kalendář

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky