Zápis z 5. řádného jednání cechovní rady konaného 28. 4. 2017

 

Jednání se zúčastnili: Radek Michel, Petr Novotný, Jiří Vala, Martin Březa, Petr Měrka

 

1. Rada probrala návrh Jana Doubka na udělení hodnosti Velmistr autoru knihy Petru Novotnému.

Rada s návrhem vyslovila nesouhlas, protože daná hodnost je podmíněna přesnými podmínkami a slouží primárně pro posuzování kvality produkce domovarníka, tudíž nesplňuje navrhovaný účel.

HLASOVÁNÍ (pro udělení hodnosti): ANO - 0; NE - 5; zdržel se - 0

 

Rada proto na návrh předsedy diskutovala o udělení čestného členství Petru Novotnému za podíl na přípravě knihy Pivařka. Rada se dohodla, že bude o tomto bodě znovu jednat po konání cechovního setkání, na kterém udělení čestného členství projedná s přítomnými členy.  

HLASOVÁNÍ: ANO - 3; NE - 1; zdržel se - 1 (Petr Novotný)

 

 

2. Rada schválila vydávání cechovního časopisu s názvem Pivař. Přípravou a šéfredaktorem byl jmenován Petr Novotný.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

 

3. Rada se shodla na pořádání cechovní soutěže, jejímž organizováním byl pověřen Petr Měrka.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

 

4. Rada schválila znění článku o výsledcích ankety a stanovisko rady k situaci zveřejněné v prvním čísle časopisu Pivař.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

 

5. Rada se rozhodla zahájit práce na přípravě petice za zvolnění právních předpisů pro domácí pivovarníky. Byl schválen petiční výbor ve složení: Martin Březa, Petr Měrka a Radek Michel. Jednáním za petiční výbor byl pověřen Radek Michel.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky