Zápis z 3. řádného jednání cechovní rady

konaného 10. 10. 2016

 

Jednání se zúčastnili: Radek Michel, Petr Novotný, Jiří Vala, Martin Březa, Petr Měrka

 

1. Rada schválila nové členy.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

2. Rada schválila nové znění stanov. Stanovy budou zveřejněny bezodkladně.

HLASOVÁNÍ: ANO - 5; NE - 0; zdržel se - 0

 

3. Pravidla pro udílení hodností

a) Rada schválila pravidla pro udílení hodností. Pravidla budou zveřejněna bezodkladně. Termín zahájení přijímání žádostí bude oznámen po dokončení všech podkladů nutných k realizaci.

HLASOVÁNÍ: ANO - 4; NE - 0; zdržel se - 1

 

b) Martin Březa se ujal úkolu dokončit jednání s adepty na schválené hodnotitele, kterými jsou pivnirecenze.cz, První pivní extraliga a člen Cechu Jan Najbrt.

 

c) Radek Michel byl pověřen vytvořením nové přihlášky a žádosti o udělení hodnosti.


Kalendář

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


Partnerské spolky