Přelomové stanovisko státních orgánů k možnosti překročení limitu

Na základě jednání se zástupci Generálního ředitelství cel a oficiální žádosti o sdělení, jestli je nějaká možnost, jak uvařit legálně více piva, jsme dostali níže uvedené stanovisko Generálního ředitelství cel, které jej konzultovalo s Ministerstvem financí:

 

„V případě, že domácí výrobce piva vyrobí větší množství piva, stává se plátcem spotřební daně z piva a tudíž má povinnost zaregistrovat se u místně příslušného celního úřadu (místní příslušnost správce daně je odvozena od bydliště domovarníka) a podat za příslušné zdaňovací období daňové přiznání z piva a zaplatit daň. Vzhledem k okolnosti, že nelze domácího výrobce piva podřadit pod termín „pivovar“ resp. malý nezávislý pivovar, má Generální ředitelství cel za to, že takové nad limit vyrobené pivo by mělo být zatíženo základní sazbou spotřební daně pro pivo, tedy 32,00 Kč/hl za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny u tohoto piva.“

číslo jednací 27219-2/2018-900000-231 ze dne 5.6.2018

 

Pokud tedy musíte nějakého důvodu uvařit více než 200 litrů piva, tak NEMUSÍTE ŘEŠIT DAŇOVÝ SKLAD. Stačí pouze zaplatit daň podle uvedených informací.

POZOR!!! ANI TAKTO ZDANĚNÉ PIVO NENÍ MOŽNÉ PRODÁVAT ani s ním nakládat jinak než stanoví zákon č. 353/2003 Sb.

Tohoto stanoviska bychom se nedočkali, pokud bychom si nezískali důvěru partnerů v diskuzi. Proto bychom byli rádi, pokud vaříte, abyste vařili legálně, tzn. abyste byli nahlášeni na celní správě. Protože nám při dalších jednáních může ublížit, pokud se potvrdí odhady, že v ČR je 10krát více homebrewerů než je množství nahlášené na Celní správě. Vzor přihlášky i evidence o výrobě piva v domácích podmínkách jsme zveřejnili v Pivaři č. 4 (1/2018) a můžete si je stáhnout na Google Drive.

 

Radek Michel, předseda Cechu domácích pivovarníků, z. s.

Soutěže

Partnerské spolky

Výhody

*Vyžadován
členský průkaz


AKTUÁLNÍ INFORMACE

K PETICI !!!

 

  originální archy můžete

DO KONCE PRÁZDNIN

posílat na adresu

Radek Michel
Na Výsluní 380
Velké Březno
403 23

Pokud v zásilce uvedete i vaši e-mailovou adresu, dostanete na ni potvrzení o přijetí.

Partneři Cechu